Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

XII Conference ZKwE'07 : Computer Applications in Electrical Engineering, Poznan, April 16-18, 2007

Year of publication

2007

Book type

conference proceedings

Publication language

english

Date of publication

2007

Chapters
Równoległa analiza pola świetlnego na maszynach masywnie równoległych (p. 15-16)
Wpływ obieralnych parametrów na efektywność optymalizacji (p. 19-20)
Zastosowanie algorytmów optymalizacji dyskretnej w procesie projektowania przetworników elektromagnetycznych (p. 23-24)
Algorytm optymalizacji torów wielkoprądowych (p. 25-26)
Analiza porównawcza wybranych sieci jednokierunkowych i rekurencyjnych podczas wyznaczania parametrów nominalnych układów elektronicznych i ich tolerancji - cz.1 (p. 27-28)
Analiza porównawcza wybranych sieci jednokierunkowych i rekurencyjnych podczas analizy wyznaczania parametrów nominalnych układów elektronicznych i ich tolerancji - cz.2 (p. 29-30)
Trójwymiarowa wizualizacja stojana maszyny komutatorowej prądu przemiennego (p. 57-58)
Computation of the induced potential on pipeline caused by power transmission lines under both normal and fault conditions (p. 75-76)
Pakiet programowy wspomagający symulację oddziaływania linii elektroenergetycznych na rurociągi podziemne (p. 77-78)
Zastosowanie wybranych metod pomiarowych do wizualizacji zjawisk chaosu w układach nieliniowych (p. 93-94)
Modelowanie korozji przemiennoprądowej obwodów ziemnopowrotnych w programie Matlab - Simulink (p. 101-102)
Application of modern computed techniques in medical diagnostics (p. 123-124)
Program komputerowy do obliczeń efektywności energetycznej układów elektrociepłowni parowych małej mocy (p. 139-140)
Badanie wpływu czynników eksploatacyjnych na efektywność ekonomiczną (p. 147-148)
Rozproszony system pomiaru parametrów doziemnych z wykorzystaniem elementów techniki bezprzewodowej (p. 149-150)
Nagrzewanie przewodów instalacyjnych energią przenoszoną przez wyłączniki w czasie wyłączania prądów zwarciowych (p. 155-156)
Procesy łączeniowe w systemie instalacji elektrycznej KNX/EIB (p. 157-158)
Komputerowa analiza tłumienia emisji akustycznej pochodzacej od wyładowań niezupełnych (p. 167-168)
Model symulacyjny do oceny obciążeń dynamicznych w rozdzielniach z szynami giętkimi : koncepcja programu komputerowego (p. 179-180)
Zastosowanie metody wnioskowania diagnostycznego w identyfikacji stanu modułu fotowoltaicznego (p. 181-182)
Ocena temperatury styków w łącznikach próżniowych (p. 187-188)
Symulacja aproksymacja charakterystyki przetwarzania flickermetru dla modulacji częstotliwościowej (p. 195-196)
Kryteria jakości energii przy przyłączaniu siłowni wiatrowych do sieci średniego napięcia (p. 197-198)
Determination of characteristics of a photovoltaic cell based on the two-diode model (p. 203-204)
Zastosowanie filtrów cyfrowych w sterowaniu układami aktywnej kompensacji szeregowej (p. 219-220)
Właściwości dynamiczne przekształtnika impulsowego AC/DC z filtrem aktywnym (p. 221-222)
Tranzystorowy prostownik impulsowy o sinusoidalnym prądzie sieci (p. 229-230)
Stan normatywno-prawny i badania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej samochodowych układów elektrycznych (p. 231-232)
Moc silnika elektrycznego a funkcje równoległego napędu hybrydowego pojazdów (p. 233-234)
Simulation testing of the vehicles powered from solar energy (p. 235-236)
Mathematical methods in heat and light systems (p. 247-248)
Optymalizacja wymiarów geometrycznych wężownicy grzejnej w piecu rezystancyjnym (p. 255-256)
Komputerowo wspomagane wyznaczanie stałych czasowych nagrzewania obszarów bombardowanych wiązką elektronów (p. 259-260)
Analiza numeryczna wpływu niejednorodności wektora namagnesowania magnesu na moment elektromagnetyczny silnika o podwójnym wirniku (p. 261-262)
Wizualizacja rozkładu pola magnetycznego w maszynach magnetoelektrycznych o niejednorodnie namagnesowanych magnesach trwałych (p. 263-264)
Implementacja regulatora prędkości dla przełączalnego silnika reluktancyjnego (p. 277-278)
On-line diagnostics of induction machines on the ground of continuous measurement of vibration (p. 283-284)
Monitoring of damages of three-phase induction motors windings on basis of acoustic signal spectrum (p. 285-286)
Polowa analiza wiroprądowych strat mocy w uzwojeniach transformatora impulsowego (p. 287-288)
Analiza wpływu parametrów obwodu elektromagnetycznego na przebiegi czasowe prądów załączania trójfazowych silników indukcyjnych (p. 289-290)
Zagadnienia pracy autonomicznej trójfazowych prądnic indukcyjnych (p. 291-292)
Tętnienia momentu silnika indukcyjnego zasilanego z falownika napięcia (p. 297-298)
Dyskretny model dynamiki aktuatora elektromagnetycznego z regulatorem PID (p. 301-302)
Optymalizacja zamkniętego układu regulacji położenia z wykorzystaniem polowo-obwodowego modelu aktuatora elektromagnetycznego (p. 303-304)
Zastosowanie miniaturowych głowic ultrasonograficznych w wideoendoskopii (p. 309-310)
Programowane, impulsowe źródło światła do badań detektorów piroelektrycznych (p. 311-312)
Próba oceny jakościowej rozwoju degradacji polimetakrylanu metylu pod wpływem silnego pola elektrycznego na podstawie wybranych deskryptorów sygnałów emisji akustycznej (p. 315-316)
Zastosowanie programu LabVIEW do opracowania wyników pomiarów (p. 317-318)
Badania analizatorów jakości energii elektrycznej (p. 319-320)
Zastosowanie systemu Radiance do wyznaczania bryły fotometrycznej projektora samochodowego (p. 327-328)
Optymalizacja parametrów naświetlania pasów fotoluminescencyjnych (p. 329-330)
Optymalizacja całkowitych kosztów systemów oświetlenia elektrycznego terenów otwartych (p. 331-332)
Platforma TestEmAll jako Przykład internetowego wspomagania dydaktyki (p. 345-346)
Od inżyniera do instalatora : stanowisko laboratoryjne do nauki, instalacji i konfiguracji systemu alarmowego (p. 347-348)
Wykorzystanie systemów przetwarzania danych w dydaktyce (p. 355-356)
Conference

XII Conference ZKwE'07 Computer Applications in Electrical Engineering, 16-18.04.2007, Poznań, Poland

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.