Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

XLIII International Symposium on Electrical Machines SME 2007 : Conference Proceedings

Year of publication

2007

Book type

conference proceedings

Publication language

english

Place

Poznan, Poland

Publisher name

PTETiS Publishers

Date of publication

2007

Chapters
Zarys rozwoju badań nad optymalizacją (p. 5-9)
Historia kształcenia w dziedzinie maszyn elektrycznych w Politechnice Poznańskiej (p. 21-24)
Permeance and reluctance network methods of magnetic field calculation (p. 25-28)
Hybrydowy układ sterowania reluktancyjnego silnika przełączalnego (p. 37-40)
Analiza cyfrowych metod pomiaru prędkości przełączalnego silnika reluktancyjnego (p. 91-94)
Obwodowy model symulacyjnego silnika reluktancyjnego przełączalnego o parametrach wyznaczonych polowo (p. 95-98)
Sterowanie położeniem biegnika w liniowym silniku synchronicznym o magnesach trwałych (p. 99-102)
Pomiarowa weryfikacja polowo-obwodowego modelu silnika klatkowego (p. 113-116)
Synthesis elements of energy-saving control of direct current series motors in tram vehicles (p. 159-162)
Optymalizacja elektromagnetycznego układu automatycznej regulacji położenia (p. 163-166)
Bezszczotkowy silnik z magnesami trwałymi o podwójnym cylindrycznym wirniku (p. 205-208)
Opis źródeł pola magnetycznego w trójwymiarowych dyskretnych modelach maszyn magnetoelektrycznych (p. 217-220)
Trójwymiarowa wizualizacja maszyny komutatorowej prądu przemiennego (p. 233-236)
Analiza falkowa momentu silnika magnetoelektrycznego o niejednorodnie magnesowanych magnesach (p. 237-240)
Analiza strat mocy w uzwojeniach transformatora impulsowego (p. 241-244)
Conference

XLIII International Symposium on Electrical Machines, SME 2007, 2-5.07.2007, Poznań, Poland

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.