Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Przykłady zrealizowanych zastosowań wykorzystania lekkich materiałów dla odciążenia i wzmocnienia organicznego podłoża

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2004

Chapter type

paper

Publication language

polish

Pages (from - to)

327 - 336

Book

Współpraca budowli z podłożem gruntowym : II Problemowa Konferencja Geotechniki, Białowieża, 17-18 czerwca 2004 r. T. 2, Modele gruntów i podłoża, Specjalne konstrukcje geotechniczne oraz zagadnienia geoinżynierii

Presented on

II Problemowa Konferencja Geotechniki "Współpraca budowli z podłożem gruntowym", 17-18.06.2004, Białowieża, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.