Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

2021 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE)

Rok publikacji

2021

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

angielski

Wydawca

IEEE

Wydawca z listy MNiSW

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Data opublikowania

2021

ISBN

978-1-6654-4407-1

URL

https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/9494373/proceeding

Rozdziały
Periodic planning of UAVs’ fleet mission with the uncertainty of travel parameters
Interaction–driven aggregation of multiple numeric indicators with applications to decision–making support systems
Konferencja

2021 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), 11-14.07.2021, Luxembourg, Luxembourg