Processing may take a few seconds...

Book


Title

Postępy w technologii i inżynierii chemicznej 2020

Editors

Year of publication

2020

Book type

edited book

Publication language

polish

Place

Szczecin, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

Publisher name from the MNiSW list

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Date of publication

2020

Number of pages

98

ISBN

978-83-7663-303-9

Chapters
Czwartorzędowe sole amoniowe z anionem trisulfonoglicerolowym o aktywności powierzchniowej (p. 16-17)
Aktywność powierzchniowa wodnych roztworów herbicydowych cieczy jonowych z anionem (2,4-dichlorofenoksy)octanowym (p. 42-43)
Wpływ długości podstawnika alkilowego w anionach cieczy jonowych na właściwości fizykochemiczne (p. 70-71)
Analiza właściwości powierzchniowych herbicydowych cieczy jonowych z anionem 4-chlorofenoksyoctanowym (p. 87-88)
This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.