Processing may take a few seconds...

Book


Title

VI Szczecińskie Sympozjum Młodych Chemików : streszczenia

Editors

Year of publication

2021

Book type

edited book

Publication language

polish

Place

Szczecin, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

Publisher name from the MNiSW list

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Date of publication

2021

Number of pages

96

ISBN

978-83-7663-320-6

Chapters
Ciecze jonowe jako związki o budowie amfifilowej (p. 32-33)
Sulfonylomocznikowe sole amoniowe (p. 65-66)
Bisamoniowe sole regulujące wzrost roślin (p. 69-70)
Właściwości reologiczne roztworów Na-CMC w mieszaninach EtOH/woda i IPA/woda (p. 81-82)
Asocjacja micelarna w wodnych roztworach morfoliniowych oraz piperydyniowych cieczy jonowych (p. 87-88)
Ciecze jonowe o działaniu deterentnym z anionem pochodzenia naturalnego (p. 91-92)
Conference

VI Szczecińskie Sympozjum Młodych Chemików, 10.05.2021, Szczecin, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.