Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wpływ wartości współczynnika tarcia powierzchniowego na przebieg procesu odkształcenia pierścienia z materiału o nieliniowych właściwościach

Authors

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2009

Chapter type

paper

Publication language

polish

Pages (from - to)

112 - 112

Book

XI Konferencja Naukowo-Techniczna : Programy MES we wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania

Presented on

XI Konferencja Naukowo-Techniczna : Programy MES we wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania, 20-23.10.2009, Pisz, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.