Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Ekologiczne sposoby stabilizacji procesów osuwiskowych na skarpach wykopów drogowych w iłach poznańskich

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2009

Chapter type

paper

Publication language

polish

Book

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej, Kazimierz Dolny, 7-9 października, 2009

Presented on

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej, 7-9.10.2009, Kazimierz Dolny, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.