Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ekologiczne sposoby stabilizacji procesów osuwiskowych na skarpach wykopów drogowych w iłach poznańskich

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2009

Chapter type

paper

Publication language

polish

Book

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej, Kazimierz Dolny, 7-9 października, 2009

Presented on

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej, 7-9.10.2009, Kazimierz Dolny, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.