Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości

Editors

Year of publication

2021

Book type

edited book

Publication language

polish

Place

Lublin, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Publisher name from the Ministry list

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Date of publication

2021

Number of pages

396

ISBN

978-83-227-9504-0

Chapters
Wpływ dodatku wanadu na właściwości fizykochemiczne układów hybrydowych ZrO2/V (p. 248-251)
Materiały oparte na ligninie oraz jej pochodnych jako funkcjonalne domieszki i dodatki do kompozytów cementowych (p. 258-263)
Sferyczne mikrostruktury otrzymane z udziałem ligniny kraft i cieczy jonowych (p. 264-267)
Badanie skuteczności strącania i właściwości katalitycznych cząstek palladu (p. 272-275)
W poszukiwaniu wtórnych źródeł cennych metali - zużyte katalizatory samochodowe (p. 339-346)
Zastosowanie sferycznych cząstek wytworzonych z ligniny kraft jako potencjalnych sorbentów (p. 380-385)
Conference

XV Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”, 29-30.06.2021, Lublin, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.