Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wpływ wadliwego posadowienia na awarię kaplicy

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2007

Chapter type

paper

Publication language

polish

Pages (from - to)

375 - 383

Book

XXIII Konferencja Naukowo-Techniczna : Awarie Budowlane - zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje, Międzyzdroje, 23-26 maja 2007

Presented on

XXIII Konferencja Naukowo-Techniczna : Awarie Budowlane - zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje, 23-26.05.2007, Szczecin, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.