Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Błędy projektowe i niewłaściwie dobrany skład betonu jako czynniki powodujące destrukcję zbiorników w jednej z oczyszczalni ścieków

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2009

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

224 - 248

Book

Współczesne metody naprawcze w obiektach budowlanych

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.