Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

XXXVIII Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA 2021 : Problemy Inżynierii Środowiska

Editors

Year of publication

2021

Book type

editing of scientific monograph / conference proceedings

Publication language

polish

Place

Płock, Polska

Publisher name

Politechnika Warszawska Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Publisher name from the Ministry list

Politechnika Warszawska

Date of publication

2021

Number of pages

93

ISBN

978-83-946540-6-1

Chapters
Badania procesu oczyszczania wody w separatorach substancji ropopochodnych (p. 19-20)
Projekt i wykonanie cyfrowego miernika przepływu (p. 40-42)
Ocena jakości pracy rozpylaczy wirowych: wpływ wymiarów i otworu ślepego (p. 43-45)
Efekt "core-hole" w odpływie wody ze zbiornika (p. 45-47)
Nowe wypełnienie kolumny absorpcyjnej - projekt i badania PIV (p. 49-50)
Wpływ kształtu wkładki zawirowującej na opory przepływu gazu (p. 51-53)
Wpływ kształtu wkładki zawirowującej na proces rozpylania cieczy (p. 54-56)
Nowe techniki pomiaru stopnia zatrzymania gazu w mieszalnikach mechanicznych (p. 57-58)
Cyfrowa anemometria obrazowa w pomiarach wypełnienia kolumny absorpcyjnej (p. 59-61)
Badania struktury i stabilności układów emulsyjnych na bazie olejku miętowego (p. 62-64)
Badanie wpływu sztywności łańcucha i stężenia roztworów polimerowych na proces rozpylania (p. 65-66)
Testy stanowiska do analizy wektorów prędkości (p. 67-68)
Wykorzystanie symulacji numerycznych do pełnej charakterystyki przepływu wewnętrznego i generowanego sprayu w wirowych rozpylaczach dwufazowych (p. 69-70)
Conference

XXXVIII Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA 2021, 22.06.2021, Płock, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.