Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Skuteczność wzmacniania słabych podłoży metodą udarową oraz przez statyczne przeciążenie i odciążenie

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2007

Chapter type

paper

Publication language

polish

Pages (from - to)

83 - 98

Book

Wzmacnianie podłoża gruntowego i fundamentów budowli : seminarium, Warszawa, 15 listopada 2007 r.

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.