Processing may take a few seconds...

Book


Title

Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2021: materiały konferencyjne - jesień

Editors

Year of publication

2021

Book type

conference proceedings

Publication language

polish

Place

Poznań, Polska

Publisher name

Młodzi Naukowcy

Date of publication

2021

Number of pages

98

ISBN

978-83-66743-64-9

eISBN

978-83-66743-65-6

Chapters
Właściwości termiczne systemów kontrolowanego uwalniania leków otrzymywanych metodą "hot melt extrusion" (p. 48)
Właściwości jonożeli polimerowych zawierających ciecze jonowe o różnej budowie kationu (p. 49)
Struktura nadcząsteczkowa i właściwości użytkowe kompozytów polilaktydu z napełniaczami mineralnymi (p. 71)
Conference

XIV Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój, 26.11.2021, Poznań, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.