Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wykorzystywanie podstawowych praw fizyki w modelowaniu właściwości mechanicznych materiału

Authors

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2008

Chapter type

abstract

Publication language

polish

Pages (from - to)

203 - 204

Book

Modelowanie w mechanice. XLVII Sympozjon, Wisła 2008 : streszczenia referatów

Presented on

XLVII Sympozjon Modelowanie w Mechanice, 25-29.02.2008, Wisła, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.