Processing may take a few seconds...

Article


Title

Zaufanie a interes ogólnospołeczny - rozważania teoretyczno-metodologiczne

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Zarządzania (IO), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2004

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Humanistyka i Nauki Społeczne

Journal year: 2004 | Journal number: nr 53

Article type

scientific article

Publication language

polish

Pages (from - to)

95 - 111

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.