Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

VIII Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne PWT'2003 : materiały konferencyjne

Year of publication

2003

Book type

conference proceedings

Publication language

polish

Place

Poznań, Polska

Date of publication

2003

Chapters
Wykorzystanie laboratorium projektowania sieci telekomunikacyjnych w procesie dydaktycznym (p. 45-49)
Model pola komutacyjnego z połączeniami typu multicast zestawianymi w drugiej sekcji pola (p. 57-62)
IVOCOM Multimedia : interaktywny kurs internetowy realizowany w ramach europejskiego programu Leonardo da Vinci (p. 79-83)
Perspektywy kształcenia na odległość w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji (p. 89-92)
Urządzenia wspomagania synchronizacji opracowane w Instytucie Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej (p. 105-110)
Algorytmy przyspieszające obliczenia macierzy tranzycyjnej dużych układów w zastosowaniu do modelowania połączeń (p. 111-115)
Tranzystory bipolarne i wzmacniacze tranzystorowe w zakresie temperatury 77-300 K (p. 127-130)
Sprzętowe i programowe sterowanie w otwartym kriostacie azotowym (p. 143-145)
IP multicast : przegląd protokołów routingu (p. 147-153)
Wpływ algorytmu uczenia sieci neuronowej na kompensację nieliniowości wzmacniacza mocy w systemie radiokomunikacyjnym (p. 159-164)
Kodery ze sprzężeniem zwrotnym dla transmisji pakietów bez tzw. symboli ogona (p. 165-169)
Model eksperymentalny opisu treści wizyjnych (p. 171-176)
Ilustracja procedur przetwarzania sygnałów z zastosowaniem "MATLABA" (p. 181-186)
Protokoły wielodostępu w sieciach bezprzewodowych - nauczanie przez Internet (p. 187-195)
Ocena wydajności pól komutacyjnych log(2)√N (p. 231-236)
Modelowanie kanałów ze zjawiskiem Dopplera (p. 237-241)
Transmisja wielotonowa w pasmie 25 kHz (p. 243-246)
Conference

VIII Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne PWT'2003, 11-12.12.2003, Poznań, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.