Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biopolimery – źródło nowych materiałów”. Abstrakty

Editors

Year of publication

2022

Book type

book of abstracts

Publication language

polish

Place

Lublin, Polska

Publisher name

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

Publisher name from the Ministry list

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.

Date of publication

2022

Number of pages

42

ISBN

978-83-67194-40-2

URL

https://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/C5E2722F-CA57-8905-72AA-A527F646ABC4

Chapters
Pochodna ligniny jako stabilizator nanostrukturalnego srebra (p. 27-28)
Wpływ długości łańcucha metakrylanu glikolu polietylenowego na właściwości mechaniczne klejów kostnych (p. 31-32)
Wpływ domieszek skrobiowych na przebieg procesu korozji elektrochemicznej betonu zbrojonego (p. 33-34)
Wpływ soli obecnej w roztworze odbierającym na proces osmotycznego zatężania wodnych roztworów pektyny (p. 38-39)
Conference

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biopolimery – źródło nowych materiałów”, 13.05.2022, Online, Polska

Open Access Mode

open repository

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.