Processing may take a few seconds...

Book


Title

Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości

Editors

Year of publication

2022

Book type

edited book

Publication language

polish

Place

Lublin, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Publisher name from the Ministry list

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Date of publication

2022

Number of pages

535

ISBN

978-83-227-9602-3

URL

https://drive.google.com/drive/folders/146-w9xvVY8efa_EDHVp21FGfJW2aTvDN?usp=sharing

Chapters
Rozwój badań nad kompozytami cementowymi domieszkowanymi nano- i mikromateriałami funkcjonalnymi (p. 128-137)
Porównanie wybranych właściwości fizykomechanicznych betonów wykonanych z użyciem kruszyw recyklingowych o różnym pochodzeniu (p. 138-141)
Wpływ różnych form tlenków tytanu(IV) na właściwości mechaniczne kompozytów cementowych (p. 146-150)
Właściwości karbożeli domieszkowanych interkalacyjnym związkiem grafitu (p. 351-354)
Forma cynkowa zeolitu X jako nośnik do kontrolowanego uwalniania 6-merkaptopuryny (p. 468-471)
Nanocząstki fitynianu wapnia jako nośnik w kontrolowanym uwalnianiu leku na osteoporozę (p. 472-475)
Conference

Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”, 29-30.06.2022, Lublin, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.