Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Wpływ zawartości węgla na naprężenie uplastyczniające i mikrostrukturę niestopowych stali odkształconych na ciepło

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Influence of carbon content an plastifying stress and microstructure of warm deformed non-alloyed steels

Year of publication

2005

Published in

Obróbka Plastyczna Metali

Journal year: 2005 | Journal number: nr 2

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • naprężenie uplastyczniające
  • rekrystalizacja dynamiczna
  • obróbka plastyczna
EN
  • plastifying stress
  • dynamic recrystallization
  • plastic forming
Abstract

PL W pracy wyznaczono zależności między wielkością naprężenia uplastyczniającego a temperaturą odkształcenia stali 04J, C55 i C90U podczas spęczania próbek Rastiegajewa. Stwierdzono wyraźne obniżenie oporu plastycznego w badanych stalach, które występuje w temperaturze 850°C dla stali 04J i w temperaturach 720¸730°C dla stali C55 i C90U. Zauważono, że im wyższa zawartość węgla w stali tym obniżenie oporu plastycznego jest mniej wyraźne. Stwierdzono, że istotną przyczyną obserwowanych zmian oporu plastycznego są procesy zdrowienia dynamicznego i rekrystalizacji dynamicznej ferrytu.

EN Plastifying stress as function of deformation temperature for low carbon ferritic steel (0,04C), medium-carbon C55 steel and pearlitic steel C90U has been determined during upsetting of Rastigaevs' samples. A distinct drop of plastic resistance was found at the temperature 850°C for 04J steel and at the temperature 720¸730°C for C55 and C90U steels. This drop was more evident for the low carbon steel. It was concluded that dynamic recovery and dynamic recrystallization occurring in ferrite during plastic deformation are responsible for the observed drop of plastic resistance.

Pages (from - to)

5 - 14

URL

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPB2-0010-0015?q=bwmeta1.element.baztech-volume-0472-4313-obrobka_plastyczna_metali-2005-t__16_nr_2;0&qt=CHILDREN-STATELESS

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.