Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Praktyczne podejście do kompensacji tętnień momentu w precyzyjnym bezpośrednim napędzie z silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi

Authors

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2005

Chapter type

paper

Publication language

polish

Pages (from - to)

45 - 50

Book

Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym. VII Krajowa Konferencja Naukowa SENE 2005, Łódź, 23-25 listopada 2005 r. materiały konferencyjne. T. 2

Presented on

VII Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym, SENE 2005, 23-25.11.2005, Łódź, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.