Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Wybrane zastosowania technologii informacyjnych wspomagających zarządzanie w organizacjach

Redaktorzy

Rok publikacji

2015

Język publikacji

polski

Miejsce

Częstochowa, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Częstochowska

Data opublikowania

2015

Liczba stron

288

ISBN

978-83-7193-626-5

Rozdziały
Wykorzystanie wizualizacji sieciowej do stymulacji wzrostu przedsiębiorstwa (s. 93-106)