Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

DSP implementation of state observers for electrical drive with elastic coupling

Authors

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2015

Chapter type

paper

Publication language

english

Keywords
EN
  • state observers
  • DSP
  • implementation in C++
  • electric drive
  • elastic coupling
PL
  • obserwator stanu
  • procesor sygnałowy
  • implementacja w C++
  • napęd elektryczny
  • połączenie sprężyste
Abstract

EN Article presents the results of implementation of three discrete methods of estimation of the state vector of the dynamic system - Luenberger observer, Kalman filter and neural network observer. Implementation was done in C ++, in an VisualDSP 5.0 environment, assuming the use of algorithms to observe the state of the mechanical part of the electric drive, characterized by a elastic connection with the working machine. Autors had used object-oriented programming technique.

PL W pracy przedstawiono wyniki implementacji trzech dyskretnych metod estymacji wektora stanu układu dynamicznego – obserwatora Luenbergera, filtru Kalmana i obserwatora neuronowego. Implementacji dokonano w języku C++, w środowisku VisualDSP 5.0, przy założeniu wykorzystania algorytmów do obserwacji stanu części mechanicznej napędu elektrycznego, charakteryzującego się sprężystym połączeniem z maszyną roboczą. Wykorzystano technikę programowania obiektowego.

Pages (from - to)

1 - 6

Book

Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym (SENE), Łódź, Polska, 18‑20 listopada 2015

Presented on

Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym (SENE), 18-20.11.2015, Łódź, Poland

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.