Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Budownictwo szpitalne : współczesne zagrożenia epidemiologiczne

Rok publikacji

2016

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Data opublikowania

2016

Liczba stron

125

ISBN

978-83-64246-09-8

Rozdziały
Ocena systemów klimatyzacyjnych bloków operacyjnych w aspekcie higienicznym i energetycznym (s. 77-90)
Rozwiązania funkcjonalno-użytkowe budynków szpitalnych i technologie realizacji konstrukcji (s. 111-125)