Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Agent-based simulation of electric taxicab fleets

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Transportation Research Procedia

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • battery electric vehicles
  • e-mobility
  • electric taxis
  • taxi dispatch
  • multi-agent simulation
  • matsim
Strony (od-do)

191 - 198

DOI

10.1016/j.trpro.2014.11.015

Publikacja indeksowana w

WoS (15)