Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Napędy w urządzeniach mechatronicznych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Koszalin, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Koszalińska

Data opublikowania

2015

Liczba stron

238

ISBN

978-83-7365-370-2