Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

DSP implementation of state observers for electrical drive with elastic coupling

Authors

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ S ] student

Title variant

PL Wyniki implementacji trzech dyskretnych metod estymacji wektora stanu układu dynamicznego – obserwatora Luenbergera, filtru Kalmana i estmatora neuronowego

Year of publication

2016

Published in

Przegląd Elektrotechniczny

Journal year: 2016 | Journal volume: R. 92 | Journal number: nr 5

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • state observers
  • DSP
  • implementation in C++
  • electric drive
  • elastic coupling
PL
  • obserwator stanu
  • procesor sygnałowy
  • implementacja w C++
  • napęd elektryczny
  • połączenie sprężyste
Abstract

EN Article presents the results of implementation of three discrete methods of estimation of the state vector of the dynamic system - Luenberger observer, Kalman filter and neural network estimator. Implementation was done in C ++, in an VisualDSP 5.0 environment, assuming the use of algorithms to observe the state of the mechanical part of the electric drive, characterized by a elastic connection with the working machine. Autors had used object-oriented programming technique.

PL W pracy przedstawiono wyniki implementacji trzech dyskretnych metod estymacji wektora stanu układu dynamicznego – obserwatora Luenbergera, filtru Kalmana i estmatora neuronowego. Implementacji dokonano w języku C++, w środowisku VisualDSP 5.0, przy założeniu wykorzystania algorytmów do obserwacji stanu części mechanicznej napędu elektrycznego, charakteryzującego się sprężystym połączeniem z maszyną roboczą. Wykorzystano technikę programowania obiektowego.

Pages (from - to)

100 - 105

DOI

10.15199/48.2016.05.19

URL

http://pe.org.pl/abstract_pl.php?nid=9837

Ministry points / journal

14

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.