Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Zachowania organizacyjne : organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników

Redaktorzy

Rok publikacji

2015

Język publikacji

polski

Miejsce

Łódź, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Wydawca z listy MNiSW

Uniwersytet Łódzki

Data opublikowania

2015

ISBN

978-83-7969-804-2

eISBN

978-83-7969-805-9

Rozdziały
Zarządzanie kompetencjami studentów na kierunku Zarządzanie Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej (s. 1-13)