Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

XLVII Dni Chłodnictwa : aktualne trendy w rozwiązaniach technicznych urządzeń i systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz pomp ciepła, Poznań, 24-25. 11. 2015 r.

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja sp. z o. o.

Data opublikowania

2015

Liczba stron

273

ISBN

978-83-925055-8-7

Rozdziały
Komora doświadczalna do weryfikacji parametrów działania powietrznych pomp ciepła o mocy do 40 KW (s. 139-150)
Analiza eksploatacji pomp ciepła w Centrum Dydaktycznym Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej (s. 263-273)
Konferencja

XLVII Dni Chłodnictwa, 24-25.11.2015, Poznań, Poland