Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Przedsiębiorczość: technologia i ludzie

Redaktorzy

Rok publikacji

2015

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Wydawca z listy MNiSW

Uniwersytet Warszawski

Data opublikowania

2015

ISBN

978-83-65402-09-7

eISBN

978-83-65402-10-3

Rozdziały
Analiza porównawcza MSP high-tech z Wielkopolski (s. 22-38)