Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Zarządzanie ryzykiem zagrożeń związanych z pieszymi w obrębie węzła komunikacyjnego Poznań Główny

Autorzy

[ 1 ] Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Technika Transportu Szynowego

Rocznik: 2015 | Numer: nr 12

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

318 - 323

Punktacja MNiSW / czasopismo

5

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

5