Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Biomasa w energetyce

Authors

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2016

Published in

Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa

Journal year: 2016 | Journal number: nr 1(30)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Abstract

PL Rosnące zapotrzebowanie na paliwa, ograniczone zasoby paliw kopalnych oraz uwarunkowania ekologiczne spowodowały wzrost zainteresowana odnawialnymi źródłami energii. Rozwój technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii wynika z mechanizmów wsparcia zapisanych w aktach prawnych. W warunkach polskich biomasa jest najbardziej znaczącym źródłem OZE. W artykule przedstawiono wpływ aktów prawnych na rynek odnawialnych źródeł energii w tym biomasy.

EN The growing demand for fuel, the limited resources of fossil fuels and environmental concerns have increased interest in renewable energy sources. The development of systems using renewable energy sources due to the support mechanisms enshrined in legislation. In Polish conditions, biomass is the most significant source of renewable energy. The paper presents the impact of legislation on the market of renewable energy sources including biomass.

Pages (from - to)

1857 - 1866

URL

http://www.przeglad.wsb.net.pl/uploads/1/0/3/7/10371016/9._biomasa_i_odpady_komunalne.pdf#page=99

Ministry points / journal

9.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.