Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Proceedings of the 2014 Federated Conference on Computer Science and Information Systems September 7–10, 2014, Warsaw, Poland

Redaktorzy

Rok publikacji

2014

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

IEEE

Wydawca z listy MNiSW

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Data opublikowania

2014

eISBN

78-83-60810-58-3

DOI

10.15439/978-83-60810-58-3

Opublikowano w

Seria: Annals of Computer Science and Information Systems

Numer w serii

vol. 2

Rozdziały
Modeling enablers for sustainable logistics collaboration integrating – Canadian and Polish perspectives (s. 1311-1319)
Sustainable Supply Chain - Supporting Tools (s. 1321-1329)
Konferencja

2014 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, 7-10.09.2014, Warsaw, Poland

Publikacja indeksowana w

WoS