Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości. T. 1

Redaktorzy

Rok publikacji

2015

Język publikacji

polski

Miejsce

Lublin, Polska

Wydawca

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydawca z listy MNiSW

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Data opublikowania

2015

ISBN

978-83-939465-6-3

Uwagi

ISBN 978-83-939465-5-6 (dla całości)

Rozdziały
Zastosowanie metod spektroskopowych w analizie tryptanów (s. 78-90)
Zastosowanie technik spektroskopowych w potwierdzeniu tożsamości, badaniu rozpuszczalności i dostępności farmaceutycznej wybranych form polimorficznych atorwastatyny (s. 99-109)
Nanomateriały sers-aktywne wykorzystane w badaniach markerów nowotworowych (s. 321-328)
Charakteryzacja kryształów o strukturze perowskitu metodą spektroskopii Ramana (s. 346-356)
Wartości parametrów uzyskanych spektroskopią Ramana jako odnośniki w diagnostyce próchnicy ludzkich zębów (s. 373-376)