Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Najnowsze technologie w transporcie szynowym : materiały konferencyjne, Warszawa, Józefów 18-19 listopada 2015

Rok publikacji

2015

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Warszawska

Data opublikowania

2015

ISBN

978-83-7814-476-2

Rozdziały
Koncepcja modelu ruchu dla województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem transportu kolejowego (s. 1-2)
Nowoczesne układy oczyszczania spalin stosowane w pojazdach kolejowych (s. 73)
Przystosowanie taboru importowanego do eksploatacji na polskich liniach kolejowych (s. 75)
Konferencja

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Najnowsze technologie w transporcie szynowym, 18-19.11.2015, Warszawa, Polska