Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Analiza możliwości skrócenia czasu montażu narzędzi chirurgicznych z punktu widzenia optymalizacji kosztów produkcji

Authors

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ D ] phd student

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • montaż
  • montaż z dopasowaniem
  • koszty montażu
  • metoda pełnej zamienności części
Pages (from - to)

768 - 778

Book

Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.