Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Proceedings of the 21th International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2016 Praha, 15 and 16 April 2016

Redaktorzy

Rok publikacji

2016

Miejsce

Prague, Czech Republic

Wydawca

University of Economics, Prague, Oeconomica Publishing House

Data opublikowania

2016

ISBN

978-80-245-2155-8

Rozdziały
Chosen Issues of the Management of Longevity Risk in Polish Pension System (s. 308-313)
Konferencja

21th International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance, 15-16.04.2016, Prague, Czech Republic