Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Konstruowanie systemów wnioskujących klasy Lean dla logiki pierwszego rzędu

Autorzy

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ książki

monografia naukowa / Rozprawa habilitacyjna

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznan, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2016

Liczba stron

204

ISBN

978-83-7775-413-9

ISSN

0551-6528

Katalog

xx003946171

Opublikowano w

Seria: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Numer w serii

nr 538