Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne : projektowanie, wykonanie, eksploatacja : praca zbiorowa. Vol. 2

Redaktorzy

Wariant tytułu

EN Water supply and sewage systems inside buildings : design, construction and operation. Vol. 2

Rok publikacji

2015

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Seidel-Przywecki

Data opublikowania

2015

ISBN

978-83-60956-36-6

Katalog

xx003468527

Rozdziały
Ołów i miedź w wodzie przeznaczonej do spożycia – przegląd problemu w odniesieniu do najnowszych regulacji prawnych (s. 23-35)
Lokalne pompownie wodociągowe i kanalizacyjne – 25 lat rozwoju (s. 207-215)
Energia wbudowana w systemy kanalizacyjne (s. 217-225)