Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Horodysko : od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza : badania 2004-2005

Redaktorzy

Rok publikacji

2016

Język publikacji

polski

Miejsce

Lublin, Polska

Wydawca

Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Wydawca z listy MNiSW

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Data opublikowania

2016

Liczba stron

446

ISBN

97-83-65133-00-7

Rozdziały
Badania identyfikacyjne szczątków (s. 309-322)
Opracowanie komputerowego modelu 3D oraz korekty geometrii czaszki z grobu nr 6 (s. 342-357)