Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

2015 IEEE International Conference on Grey Systems and Intelligent Services (GSIS)

Rok publikacji

2015

Wydawca

IEEE

Wydawca z listy MNiSW

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Data opublikowania

2015

ISBN

978-1-4799-8374-2

Rozdziały
Taxonomic approach to competencies in the succession process of family firms with the use of Grey Clustering Analysis (s. 432-438)
Konferencja

IEEE International Conference on Grey Systems and Intelligent Services (GSIS), 18-20.08.2015, Leicester, United Kingdom