Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Teoretyczne i doświadczalne podstawy doboru korpusów w zespoły obrabiarkowe

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Redaktorzy

Rok publikacji

2016

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznan, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2016

Liczba stron

135

ISBN

978-83-7775-426-9