Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Stochastyczny model biologicznej sieci neuronowej oparty na kinetycznych schematach Markowa

Autorzy

[ 1 ] Katedra Inżynierii Komputerowej, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2015

Liczba stron

145

ISBN

978-83-7775-386-6

Katalog

xx003515776