Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Nośność i stateczność cienkościennych prętów stalowych z lokalnymi elementami usztywniającymi

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2015

Liczba stron

240

ISBN

978-83-7775-397-2

Katalog

xx003670535