Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Developmental projects of university libraries providing access to scientific e-resources financed from national and EU funds

Autorzy

[ 1 ] Biblioteka, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

PL Projekty rozwojowe bibliotek akademickich w zakresie udostępniania e-zasobów naukowych finansowane ze środków krajowych i unijnych

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Puls Uczelni

Rocznik: 2016 | Tom: T. 10 | Numer: z. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • scientific e-resources of libraries
  • financing of library projects
  • national funds
  • eu funds
PL
  • e-zasoby naukowe bibliotek
  • finansowanie projektów bibliotek
  • środki krajowe
  • fundusze unijne
Strony (od-do)

32 - 34

DOI

10.5604/2081-2021.1199296

URL

https://publisherspanel.com/api/files/view/60456.pdf

Typ licencji

CC BY-NC-SA (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

po opublikowaniu

Punktacja MNiSW / czasopismo

6

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

6