Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Adaptacja programów wspomagających projektowanie oświetlenia do symulacji radiacyjnego przekazywania ciepła

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2015

Chapter type

paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • radiacja
  • promiennik podczerwieni
  • dialux
  • natężenie napromieniania
EN
  • radiation
  • infrared
  • Dialux
  • irradiance
Abstract

PL W artykule przedstawiono propozycję wykorzystania programu Dialux, służącego obliczeniom oświetleniowym, do symulacji radiacyjnego przekazywania ciepła przez promienniki podczerwieni. Przeprowadzono porównanie wyników symulacji dla prostego układu wymiany radiacyjnej otrzymanych z obliczeń teoretycznych oraz z symulacji. Ponadto przedstawiono praktyczne wykorzystanie obliczeń symulacyjnych dokonywanych przy użyciu tego programu w celu wyznaczenia rozkładu natężenia napromienienia dla bardziej skomplikowanych radiacyjnych układów grzejnych.

EN The article presents the proposal to use the program Dialux, for lighting calculations to simulate the radiative heat transfer by infrared heaters. The comparison of simulation results for simple radiation system obtained from the theoretical calculations and simulations is presented. In addition, the practical use of the simulation made using the above program in order to determine the distribution of the irradiance for more complex radiative heating system is shown.

Pages (from - to)

195 - 198

DOI

10.5604/00326216.1210783

Book

PES-10 : X Jubileuszowa Konferencja Naukowo - Techniczna "Postępy w Elektrotechnice Stosowanej", Kościelisko, 15-19 czerwca 2015

Presented on

PES-10 : X Jubileuszowa Konferencja Naukowo - Techniczna "Postępy w Elektrotechnice Stosowanej", 15-19.06.2015, Kościelisko, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.