Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

KKNM 2014, 4th National Conference on Nano- and Micromechanics, Wrocław, Poland, 8-10 July 2014

Rok publikacji

2014

Data opublikowania

2014

Rozdziały
The effect of carbon nanotubes on the thermal properties of damaged orbiter TPS panel (s. 1-6)