Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Nowoczesne materiały polimerowe i ich przetwórstwo. Część 2

Redaktorzy

Rok publikacji

2015

Język publikacji

polski

Miejsce

Lublin, Polska

Wydawca

Politechnika Lubelska

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Lubelska

Data opublikowania

2015

ISBN

978-83-7947-171-3

Opublikowano w

Seria: Monografie - Politechnika Lubelska

Rozdziały
Badania reologiczne polimerów termoplastycznych - charakterystyka pomiarów (s. 140-151)
Zastosowanie kompozytów polimerowo-drzewnych jako nośników błony biologicznej w technologii oczyszczania ścieków (s. 187-201)