Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Proceedings of the International Business Conference 2016: Searching for Innovative and Creative Business Solutions

Redaktorzy

Rok publikacji

2016

Miejsce

Vilnius, Lithuania

Wydawca

Vilniaus kolegija

Data opublikowania

2016

ISBN

978-609-436-042-8

Rozdziały
How to Manage Employees’ Innovation Potential in Insurance Companies (s. 105-111)
Sources of Competitive Advantage in the International Arena – on the Example of the Food Sector Companies from Greater Poland Region (s. 340-348)
Konferencja

International Business Conference 2016, 28.04.2016, Vilnius, Lithuania