Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Obróbka skrawaniem podstawą rozwoju metrologii : IX Szkoła Obróbki Skrawaniem, Sandomierz-Kielce 2015

Redaktorzy

Rok publikacji

2015

Miejsce

Warszawa, Poland

Wydawca

Redakcja Mechanik, Agenda Wydawnicza SIMP

Data opublikowania

2015

Rozdziały
Opis mechanizmów wzmacniania narzędziowej ceramiki tlenkowej przez wiskersy nitkowe lub płatkowe na podstawie analiz teoretycznych oraz obserwacji dokonanych przy użyciu mikroskopii skaningowej (s. 196-203)
Zastosowanie XRF oraz SEM w porównawczych badaniach właściwości ostrzy skrawających z konwencjonalnej i spiekanej stali szybkotnącej (s. 231-239)
Konferencja

IX Szkoła Obróbki Skrawaniem, 23-25.09.2015, Kielce - Sandomierz, Polska